املاک رحمتی از همه متقاضیان عزیز دعوت میکند تا از فایل های مختلف فروش و خرید ویلا در مازندران و شمال کشور دیدن فرمایند.

در این صفحه ویلاها و ویلا باغ های متنوعی توسط تیم مجرب املاک رحمتی ثبت شده است.

فروش ویلا 200 متری در آهودشتفروش ویلا 200 متری در آهودشت
200 متراژ
90 زیر بنا
0 خواب
0 حمام
قیمت: 1700000000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا نیم پلوت در نوشهرخرید ویلا نیم پلوت در نوشهر
250 متراژ
130 زیر بنا
2 خواب
0 حمام
قیمت: 2700000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا نیم پلوت در چمستانفروش ویلا نیم پلوت در چمستان
150 متراژ
120 زیر بنا
2 خواب
1 حمام
قیمت: 1200000000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا 220 متری در سنگتابخرید ویلا 220 متری در سنگتاب
220 متراژ
110 زیر بنا
2 خواب
0 حمام
قیمت: 1900000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا باغ 400 متری در چمستانفروش ویلا باغ 400 متری در چمستان
400 متراژ
100 زیر بنا
2 خواب
0 حمام
قیمت: 2100000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا نیم پلوت در نورفروش ویلا نیم پلوت در نور
300 متراژ
200 زیر بنا
3 خواب
3 حمام
قیمت: 2600000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا باغ 260 متری در آهودشتفروش ویلا باغ 260 متری در آهودشت
260 متراژ
110 زیر بنا
2 خواب
0 حمام
قیمت: 1800000000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا 240 متری در چمستانخرید ویلا 240 متری در چمستان
240 متراژ
170 زیر بنا
2 خواب
0 حمام
قیمت: 2100000000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا 150 متری در خطیب کلاخرید ویلا 150 متری در خطیب کلا
150 متراژ
85 زیر بنا
2 خواب
0 حمام
قیمت: 1400000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا 180 متری در بهدشتفروش ویلا 180 متری در بهدشت
180 متراژ
80 زیر بنا
2 خواب
0 حمام
قیمت: 1400000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا دوبلکس 310 متری در کیابسرفروش ویلا دوبلکس 310 متری در کیابسر
310 متراژ
400 زیر بنا
4 خواب
0 حمام
قیمت: 5500000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا 170 متری در چمستانفروش ویلا 170 متری در چمستان
170 متراژ
80 زیر بنا
2 خواب
0 حمام
قیمت: 1300000000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا نیم پلوت در شمالخرید ویلا نیم پلوت در شمال
240 متراژ
150 زیر بنا
2 خواب
1 حمام
قیمت: 1450000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا90متری در بهدشتفروش ویلا90متری در بهدشت
200 متراژ
90 زیر بنا
2 خواب
2 حمام
قیمت: 800000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا 250 متری در تسبیح کلا فروش ویلا 250 متری در تسبیح کلا
250 متراژ
180 زیر بنا
3 خواب
0 حمام
قیمت: 2700000000
مشاهده جزئیات
فروش 180متر ویلا جنگلیفروش 180متر ویلا جنگلی
320 متراژ
180 زیر بنا
3 خواب
2 حمام
قیمت: 1800000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا شهرکی در بهدشتفروش ویلا شهرکی در بهدشت
200 متراژ
100 زیر بنا
2 خواب
0 حمام
قیمت: 1200000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا استخر دارفروش ویلا استخر دار
400 متراژ
240 زیر بنا
3 خواب
2 حمام
قیمت: 3600000000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا نیم پلوت در چمستانخرید ویلا نیم پلوت در چمستان
270 متراژ
130 زیر بنا
3 خواب
0 حمام
قیمت: 1700000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا مدرن 400 متری در چمستانفروش ویلا مدرن 400 متری در چمستان
400 متراژ
300 زیر بنا
4 خواب
0 حمام
قیمت: 5000000000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا طرح دوبلکس در چمستانخرید ویلا طرح دوبلکس در چمستان
220 متراژ
160 زیر بنا
3 خواب
2 حمام
قیمت: 2100000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا 200 متری در سالدهفروش ویلا 200 متری در سالده
200 متراژ
120 زیر بنا
2 خواب
0 حمام
قیمت: 1800000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا دوبلکس نما سنگفروش ویلا دوبلکس نما سنگ
260 متراژ
200 زیر بنا
3 خواب
3 حمام
قیمت: 3800000000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا دوبلکس 280 متری در نورخرید ویلا دوبلکس 280 متری در نور
280 متراژ
180 زیر بنا
3 خواب
0 حمام
قیمت: 3000000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا دوبلکس شهرکی در نورفروش ویلا دوبلکس شهرکی در نور
240 متراژ
180 زیر بنا
3 خواب
0 حمام
قیمت: 1800000000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا باغ 200 متری در آهودشتخرید ویلا باغ 200 متری در آهودشت
200 متراژ
90 زیر بنا
2 خواب
0 حمام
قیمت: 1500000000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا مدرن همکف در چمستانخرید ویلا مدرن همکف در چمستان
250 متراژ
117 زیر بنا
0 خواب
0 حمام
قیمت: 1500000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا 200 متری در تسبیح کلافروش ویلا 200 متری در تسبیح کلا
200 متراژ
130 زیر بنا
3 خواب
0 حمام
قیمت: 1700000000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا 220 متری در کیابسرخرید ویلا 220 متری در کیابسر
220 متراژ
130 زیر بنا
2 خواب
0 حمام
قیمت: 2300000000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا 300 متری در آهودشتخرید ویلا 300 متری در آهودشت
300 متراژ
300 زیر بنا
4 خواب
0 حمام
قیمت: 5500000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا 210 متری در چمستانفروش ویلا 210 متری در چمستان
210 متراژ
140 زیر بنا
3 خواب
0 حمام
قیمت: 2200000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا با ویو جنگلفروش ویلا با ویو جنگل
220 متراژ
165 زیر بنا
3 خواب
0 حمام
قیمت: 1900000000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا ساحلی در نوشهرخرید ویلا ساحلی در نوشهر
1130 متراژ
1100 زیر بنا
6 خواب
0 حمام
قیمت: 33000000000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا 140 متری در چمستانخرید ویلا 140 متری در چمستان
140 متراژ
85 زیر بنا
0 خواب
0 حمام
قیمت: 1600000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا با 100 متر بنا در شمالفروش ویلا با 100 متر بنا در شمال
210 متراژ
100 زیر بنا
2 خواب
0 حمام
قیمت: 2400000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلاباغ دوبلکس لاکچریفروش ویلاباغ دوبلکس لاکچری
350 متراژ
180 زیر بنا
3 خواب
3 حمام
قیمت: 2400000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا دوبلکس نما مدرنفروش ویلا دوبلکس نما مدرن
250 متراژ
200 زیر بنا
3 خواب
2 حمام
قیمت: 2800000000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا نیم پلوت در شمالخرید ویلا نیم پلوت در شمال
450 متراژ
140 زیر بنا
2 خواب
0 حمام
قیمت: 3700000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا 130 متری در آهودشتفروش ویلا 130 متری در آهودشت
130 متراژ
70 زیر بنا
0 خواب
0 حمام
قیمت: 1300000000
مشاهده جزئیات
فروش 140متر ویلا باغفروش 140متر ویلا باغ
700 متراژ
140 زیر بنا
2 خواب
0 حمام
قیمت: 2500000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا 220 متری در بهدشتفروش ویلا 220 متری در بهدشت
220 متراژ
90 زیر بنا
2 خواب
0 حمام
قیمت: 1500000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا دوبلکس 450 متری در چمستانفروش ویلا دوبلکس 450 متری در چمستان
450 متراژ
240 زیر بنا
3 خواب
0 حمام
قیمت: 3000000000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا نیم پلوت در چمستانخرید ویلا نیم پلوت در چمستان
240 متراژ
120 زیر بنا
2 خواب
0 حمام
قیمت: 1500000000
مشاهده جزئیات

مشتریانی که به دنبال خرید و فروش ویلا در مازندران هستند میتوانند از وبسایت املاک رحمتی جهت مشاوره و راهنمایی بهتر برای پیدا کردن ویلاهایی با قیمت ارزان و مناسب کمک بگیرند.

با انتخاب مشاور املاک رحمتی میتوانید با اطمینان خاطر جهت خرید و فروش و رهن و اجاره ویلاها ساحلی و ویلاها جنگلی و شهرکی در مازندران اقدام نمایید.

فروش ویلا لوکس در مازندران

شما می توانید انواع ویلا های دوبلکس و تریبلکس، ویلای استخردار، ویلا نما رومی، ویلا با نمای کلاسیک و غیره را در شمال پیدا کنید. انواع ویلا های لوکس لاکچری با امنیت بالا، فول امکانات در مناطق شمال در محیطی دنج و خوش نشین توسط گروه مشاورین املاک رحمتی به فروش می رسد.

خرید ویلا ساحلی در مازندران

گزینه‌های خرید ویلا در مازندران در زیباترین زمین‌های ساحلی، تمام آن چیزی است که می‌تواند سبک زندگی شما را تغییر دهد. اگر بدنبال خرید ویلا ساحلی در مازندران هستید تیم املاک رحمتی به شما کمک میکند تا بهترین ویلا های ساحلی شیک را طبق سلیقه تان براحتی پیدا کنید

خرید ویلا جنگلی در مازندران

جهت خرید و فروش بهترین ویلاهای جنگلی دوبلکس و تریبلکس و فلت درمازندران می توانید در سایت ما جستجو کنید و با املاک رحمتی در تماس باشید.

خرید ویلا سنددار در مازندران

اولین سوالی که ذهن یک مشتری را درگیر میکند این است که آیا این ویلا سند دارد؟ اکثر افراد به دنبال ویلاهایی هستند که دردسری نداشته باشد و ویلاهایی که مشکلات حقوقی داشته باشند برای خرید پیشنهاد نمی شوند. برای اینکه با خیال راحت در مازندران ویلا بخرید با کارشناسان ما در گروه مشاورین املاک رحمتی تماس بگیرید.

خرید ویلا باغ در مازندران

یک زمین بزرگ با گیاهان و درختان متنوع و قرار گرفتن یک خانه ی ویلایی در وسط آن یک تصویر فوق العاده از باغ ویلا را در ذهن هرکسی نقش می بندد. اکثر خریداران خیال می کنند با داشتن هر ویلایی می توانند صاحب ویلا باغ شوند اما باید قبول کرد که هر چقدر تمایل داشته باشند مبلغ خوبی برای یک ویلا پرداخت کنند، میتوانند صاحب همچین ویلاهایی شوند. قیمت باغ ویلا ها با توجه به محیطی که دارند، به مراتب بالاتر از ویلاهای دیگر است که آن را کمی دست نیافتنی کرده است. جهت خرید ویلا باغ ارازن و قیمت مناسب در مازندران با املاک رحمتی در تماس باشید.

خرید ویلا ارزان در مازندران

بهترین و شیک ترین ویلا های مازندران با ارزان ترین قیمت ممکن توسط تیم املاک رحمتی جمع آوری شدند تا تمامی متقاضیان خرید ویلای ارزان در مازندران براحتی به این فایل ها دسترسی داشته باشند و بهترین گزینه در خصوص خرید ویلا ارزان را انتخاب کنند.

خرید ویلا زیر قیمت در مازندران

برای خرید و فروش ویلا زیر قیمت با متراژ های مختلف، نما مدرن و کلاسیک در مازندران به سایت املاک رحمتی مراجعه کنید و جهت مشاوره با ما در تماس باشید.

 

 

در تماس باشید


چمستان،آهودشت، املاک رحمتی

0912-512-9483

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید