اگر بدنبال خرید ویلاهای شیک با ارزان ترین قیمت در شمال و مازندران هستید میتوانید از طریق وبسایت املاک رحمتی آگهی های فروش و خرید ویلا در شمال را دنبال کنید.

جهت مشاوره رایگان و اطلاعات لازم برای خرید و فروش ویلا درشمال میتوانید از تیم مجرب املاک رحمتی کمک بگیرید.

فروش 70متر ویلا فلت شهرکیفروش 70متر ویلا فلت شهرکی
150 متراژ
70 زیر بنا
2 خواب
1 حمام
قیمت: 750000000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا 140 متری در آهودشتخرید ویلا 140 متری در آهودشت
140 متراژ
70 زیر بنا
2 خواب
0 حمام
قیمت: 1250000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا 180 متری در آهودشتفروش ویلا 180 متری در آهودشت
180 متراژ
70 زیر بنا
2 خواب
0 حمام
قیمت: 1450000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا فلت 150 متری در چمستانفروش ویلا فلت 150 متری در چمستان
150 متراژ
80 زیر بنا
2 خواب
0 حمام
قیمت: 900000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا دوبلکس 275 متری در چمستانفروش ویلا دوبلکس 275 متری در چمستان
275 متراژ
260 زیر بنا
4 خواب
0 حمام
قیمت: 5300000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا فلت نما مدرن در شمالفروش ویلا فلت نما مدرن در شمال
210 متراژ
90 زیر بنا
2 خواب
0 حمام
قیمت: 1400000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا 150 متری در چمستانفروش ویلا 150 متری در چمستان
150 متراژ
75 زیر بنا
2 خواب
0 حمام
قیمت: 1300000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا فلت شهرکیفروش ویلا فلت شهرکی
200 متراژ
100 زیر بنا
3 خواب
0 حمام
قیمت: 1200000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا 250 متری در آهودشتفروش ویلا 250 متری در آهودشت
250 متراژ
240 زیر بنا
3 خواب
0 حمام
قیمت: 4200000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا فلت در چمستانفروش ویلا فلت در چمستان
150 متراژ
80 زیر بنا
2 خواب
1 حمام
قیمت: 900000000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا نوساز در مازندرانخرید ویلا نوساز در مازندران
200 متراژ
115 زیر بنا
3 خواب
3 حمام
قیمت: 1400000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا دوبلکس 220 متری در چمستانفروش ویلا دوبلکس 220 متری در چمستان
220 متراژ
240 زیر بنا
3 خواب
0 حمام
قیمت: 3500000000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا پیلوت شهرکی  در شمالخرید ویلا پیلوت شهرکی در شمال
260 متراژ
160 زیر بنا
3 خواب
2 حمام
قیمت: 1500000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا فلت شهرکی در چمستانفروش ویلا فلت شهرکی در چمستان
180 متراژ
80 زیر بنا
2 خواب
0 حمام
قیمت: 900000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا 200 متری در چمستانفروش ویلا 200 متری در چمستان
200 متراژ
80 زیر بنا
0 خواب
0 حمام
قیمت: 1650000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا در چمستان با 150 متر بنافروش ویلا در چمستان با 150 متر بنا
300 متراژ
150 زیر بنا
3 خواب
0 حمام
قیمت: 2100000000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا 250 متری در چمستانخرید ویلا 250 متری در چمستان
250 متراژ
140 زیر بنا
3 خواب
0 حمام
قیمت: 2400000000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا فلت 135 متری در بهدشتخرید ویلا فلت 135 متری در بهدشت
135 متراژ
95 زیر بنا
2 خواب
0 حمام
قیمت: 1500000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا دوبلکس  200 متری در نورفروش ویلا دوبلکس 200 متری در نور
200 متراژ
180 زیر بنا
3 خواب
0 حمام
قیمت: 2500000000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا 500 متری در آپاداناخرید ویلا 500 متری در آپادانا
500 متراژ
250 زیر بنا
3 خواب
0 حمام
قیمت: 4500000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا دوبلکس نما رومیفروش ویلا دوبلکس نما رومی
250 متراژ
300 زیر بنا
4 خواب
0 حمام
قیمت: 3100000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا فلت 200 متری در آهودشتفروش ویلا فلت 200 متری در آهودشت
200 متراژ
80 زیر بنا
2 خواب
0 حمام
قیمت: 1300000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا 170 متری در معصوم آبادفروش ویلا 170 متری در معصوم آباد
170 متراژ
80 زیر بنا
2 خواب
0 حمام
قیمت: 1100000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا دوبلکس 400 متری در جوربندفروش ویلا دوبلکس 400 متری در جوربند
400 متراژ
450 زیر بنا
4 خواب
0 حمام
قیمت: 5500000000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا 160 متری در بهدشتخرید ویلا 160 متری در بهدشت
160 متراژ
110 زیر بنا
3 خواب
0 حمام
قیمت: 1400000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا 85متریفروش ویلا 85متری
180 متراژ
85 زیر بنا
2 خواب
2 حمام
قیمت: 750000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا 280 متری در نورفروش ویلا 280 متری در نور
280 متراژ
150 زیر بنا
3 خواب
1 حمام
قیمت: 50000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا 300 متری در چمستانفروش ویلا 300 متری در چمستان
300 متراژ
160 زیر بنا
3 خواب
0 حمام
قیمت: 2200000000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا فلت 140 متری در آپاداناخرید ویلا فلت 140 متری در آپادانا
140 متراژ
70 زیر بنا
2 خواب
0 حمام
قیمت: 1300000000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا 170 متری در آهودشتخرید ویلا 170 متری در آهودشت
170 متراژ
170 زیر بنا
0 خواب
0 حمام
قیمت: 3300000000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا 200 متری در امیر آبادخرید ویلا 200 متری در امیر آباد
200 متراژ
80 زیر بنا
0 خواب
0 حمام
قیمت: 1600000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا 150 متری در نورفروش ویلا 150 متری در نور
150 متراژ
80 زیر بنا
2 خواب
0 حمام
قیمت: 90000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا فلت 233 متری در نورفروش ویلا فلت 233 متری در نور
233 متراژ
90 زیر بنا
2 خواب
0 حمام
قیمت: 1600000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا 180 متری در بهدشتفروش ویلا 180 متری در بهدشت
180 متراژ
80 زیر بنا
2 خواب
0 حمام
قیمت: 1400000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا 120 متری در چمستانفروش ویلا 120 متری در چمستان
120 متراژ
70 زیر بنا
2 خواب
0 حمام
قیمت: 1300000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا 300 متری در چمستانفروش ویلا 300 متری در چمستان
300 متراژ
150 زیر بنا
3 خواب
0 حمام
قیمت: 2200000000
مشاهده جزئیات
ویلا نیم پیلوت نوساز  ارزونویلا نیم پیلوت نوساز ارزون
150 متراژ
100 زیر بنا
2 خواب
1 حمام
قیمت: 1100000000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا با 100 متر بنا در نورخرید ویلا با 100 متر بنا در نور
250 متراژ
100 زیر بنا
2 خواب
2 حمام
قیمت: 1100000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا 200 متری در چمستانفروش ویلا 200 متری در چمستان
200 متراژ
120 زیر بنا
0 خواب
0 حمام
قیمت: 2400000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا دوبلکس 300 متری در چمستانفروش ویلا دوبلکس 300 متری در چمستان
300 متراژ
170 زیر بنا
3 خواب
0 حمام
قیمت: 2900000000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا با 400 متر بنا در مازندرانخرید ویلا با 400 متر بنا در مازندران
250 متراژ
400 زیر بنا
4 خواب
4 حمام
قیمت: 6300000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا فلت 90 مترفروش ویلا فلت 90 متر
190 متراژ
90 زیر بنا
2 خواب
0 حمام
قیمت: 1300000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا دوبلکس در چمستانفروش ویلا دوبلکس در چمستان
400 متراژ
250 زیر بنا
3 خواب
0 حمام
قیمت: 3200000000
مشاهده جزئیات
فروش ویلا فلت 150 متری در آهودشتفروش ویلا فلت 150 متری در آهودشت
150 متراژ
70 زیر بنا
2 خواب
0 حمام
قیمت: 1200000000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا 350 متری در منطقه جنگلی نورخرید ویلا 350 متری در منطقه جنگلی نور
350 متراژ
140 زیر بنا
3 خواب
0 حمام
قیمت: 1600000000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا 200 متری در کیابسرخرید ویلا 200 متری در کیابسر
200 متراژ
زیر بنا
2 خواب
0 حمام
قیمت: 1850000000
مشاهده جزئیات
خرید ویلا فلت در شمالخرید ویلا فلت در شمال
250 متراژ
110 زیر بنا
2 خواب
0 حمام
قیمت: 1400000000
مشاهده جزئیات

شما می توانید انواع ویلا ها ساحلی و جنگلی و شهرکی را جهت خرید و فروش ویلا در شمال کشور در وبسایت املاک رحمتی مشاهده فرمایید.

مشتریانی که به دنبال خرید و فروش ویلا در شمال هستند میتوانند از وبسایت املاک رحمتی جهت مشاوره و راهنمایی بهتر برای پیدا کردن ویلاهایی با قیمت ارزان و مناسب کمک بگیرند.

خرید ویلا در شمال

در سایت املاک رحمتی انواع ملک های خرید ویلا در شمال برای شما مشتریان گرامی فراهم شده است . املاک رحمتی به همراه مشاورین مجرب و کاردان خود در زمینه خرید و فروش انواع ویلاهای ساحلی، جنگلی و شهرکی در منطقه ایزدشهر، نوشهر، محمودآباد، نور و چمستان آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد.

فروش ویلا لوکس در شمال

اگر به دنبال ویلاهای، مدرن و لوکس هستید، اگر دلتان می خواهد ویلایی در چند قدمی ساحل یا در دل جنگل و یا در هوایی کوه پایه ای خریداری کنید و روزها بهترین چشم انداز را در مقابل خود داشته باشید؛ پیشنهاد می‌کنیم از ویلاهای ثبت شده در املاک رحمتی دیدن کنید. برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید.

خرید ویلا دوبلکس در شمال

جهت خرید فروش شیک ترین و بهترین ویلا دوبلکس ارزان با قیمت مناسب در منطقه جنگلی، ساحلی، شهرکی در شمال می توانید در سایت ما جستجو کنید و به تمامی مشخصات املاک ثبت شده دسترسی داشته باشد و یا از مشاوران املاک رحمتی در خصوص انتخاب بهترین ویلا های دوبلکس کمک بگیرید.

خرید ویلا جنگلی در شمال

زندگی ماشینی و شهری و دردسرهای آن سبب شده است که افراد زیادی برای تامین آرامش خود و خانواده به طبیعت رو بیاورند. شمال با قرارگرفتن در منطقه کوهستانی و جنگلی و چشم اندازی فوق العاده زیبا و سرسبز برای خریداران ویلا فراهم می کند و همچنین موقعیت مکانی ویلا ها در شمال به گونه ای در نظر گرفته می شود که دسترسی شما به امکانات رفاهی به آسانی صورت پذیرد. جهت خرید ویلا جنگلی در شمال از وبسایت املاک رحمتی دیدن فرمایید.

فروش ویلا شهرکی در شمال

ویلا های ساحلی که در محیط شهرکی بنا می شوند دارای سیستم امنیتی بسیار قوی و نگهبانی هستند و از نظر امنیتی هیچ گونه مشکلی ندارند. جهت خرید و فروش ویلا های شهرکی شیک با بهترین و ارزان ترین قیمت در شمال میتوانید از وبسایت املاک رحمتی دیدن فرمایید و با مشاوران مجرب ما در تماس باشید.

خرید ویلا ارزان در شمال

با خرید ویلا ارزان و زیر قیمت در شمال شما می توانید با هزینه ایی بسیار مناسب از آب و هوا و طبیعت زیبای این خطه لذت ببرید خرید و فروش ویلا، خانه ویلایی، منزل ویلایی، باغ ویلا نوساز و چند سال ساخت دارای سند تک برگ با بهترین و ارزان ترین قیمت توسط گروه مشاورین املاک رحمتی انجام میگیرد.

فروش بهترین ویلا در شمال

جهت خرید و فروش بهترین ویلا با تنوع زیاد و قیمت مناسب در شمال در سایت املاک رحمتی جستجو کنید و با تیم مجرب ما جهت مشاوره در تماس باشید.

 

 

در تماس باشید


چمستان،آهودشت، املاک رحمتی

0912-512-9483

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید