خرید و فروش ویلا شهرکی، جنگلی ، ساحلی در چمستان

3 خواب
3 حمام
300 متراژ
280 زیر بنا
قیمت: 3,350,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
1 حمام
150 متراژ
80 زیر بنا
قیمت: 900,000,000
مشاهده جزئیات
420 متراژ
110 زیر بنا
قیمت: 2,800,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
150 متراژ
80 زیر بنا
قیمت: 750,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
270 متراژ
130 زیر بنا
قیمت: 1,700,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
160 متراژ
80 زیر بنا
قیمت: 850,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
2 حمام
180 متراژ
85 زیر بنا
قیمت: 900,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
3 حمام
210 متراژ
160 زیر بنا
قیمت: 1,600,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
2 حمام
180 متراژ
90 زیر بنا
قیمت: 1,000,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
3 حمام
240 متراژ
200 زیر بنا
قیمت: 2,300,000,000
مشاهده جزئیات
4 خواب
4 حمام
400 متراژ
350 زیر بنا
قیمت: 4,500,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
320 متراژ
160 زیر بنا
قیمت: 1,900,000,000
مشاهده جزئیات