خرید و فروش ویلا شهرکی، جنگلی ، ساحلی در نور

550 متراژ
380 زیر بنا
قیمت: 6,000,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
200 متراژ
90 زیر بنا
قیمت: 900,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
1 حمام
175 متراژ
110 زیر بنا
قیمت: 1,300,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
2 حمام
320 متراژ
230 زیر بنا
قیمت: 1,000,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
240 متراژ
180 زیر بنا
قیمت: 1,800,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
2 حمام
260 متراژ
180 زیر بنا
قیمت: 2,000,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
1 حمام
200 متراژ
120 زیر بنا
قیمت: 1,100,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
2 حمام
220 متراژ
110 زیر بنا
قیمت: 1,400,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
1 حمام
140 متراژ
60 زیر بنا
قیمت: 850,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
3 حمام
280 متراژ
220 زیر بنا
قیمت: 1,300,000,000
مشاهده جزئیات