در طراحی ویلا مدرن دوبلکس به چه نکاتی باید توجه کرد؟

نقشه وطراحی ویلاهای جذاب، مدرن دوبلکس درزمان حال علل خصوص در میان نسل جوان محبوبیت فوقالعاده ای دارد. معمولا نوددرصد مردم کشور در شهرهایی زندگی میکنند که بزرگ و پر جمعیت است. همچنین اکثرا در خانه های آپارتمانی ساکن هستند. زندگی در آپارتمان های امروزی کمی خسته کننده به نظر می رسد؛ به همین علت است که اکثر افراد بسیار علاقه مند به خانه های لوکس ویادوبلکس ویلایی هستند. زیرا این سبک خانه ها برای یک زندگی کلاسیک ومدرن بافضایی دلنشین کاملا مناسب است.


اصول وطراحی یک ویلا مدرن و دوبلکس بستگی به چه مواردی است؟


اگردرطراحی یک ویلامدرن و لوکس تمام قواعد و اصول به درستی ودقیق انجام شود ویلای آماده شد چشم انداز زیبا و فوقالعاده ای خواهد داشت، ویلاهای دوبلکس در برابر ویلاهای فلت که یک طبقه هستند تهویه بهتری داراهستند همچنین به دلیل قرار گرفتن ساختمان در سطح های بالاتر تا حدامکان میتوان از نور مستقیم خورشید استفاده کرد.
1. طراحی وساخت این ویلاهای دوبلکس توسط طراحان، مهندسان و معماران و با سلیقه دلخواه آنها ساخته می شود اماچیزی که دارای اهمیت است، سلیقه و نظرمشتری است، زیرا در نهایت مشتری است که باید انتخاب کند. اگرقصد دارید که ویلای مدرن خودتان را براساس نظر وسلیقه خود بسازید باید اصول و قواعد طراحی وساخت کاملا رعایت شود تا ویلایی دوبلکس وزیبا در نهایت طراحی شود. اصلی ترین ومهم ترین مورد برای ساخت یک ویلای دوبلکس ومحکم تعیین پلان ونقشه مکان آن است. پلان و نقشه یک ویلا نشان دهنده اندازه ومقیاس وجزئیات دیگر ویلای دوبلکس میباشد که توسط مهندسین آماده وطراحی میشود. درمرحله طراحی ویلاعلاوه براصول فنی آن که دارای اهمیت است باید به سلیقه مشتری نیز توجه شودزیرا که این مشتری است که مشخص میکند هر ویلادارای چند خواب ویا چه طرح وسبکی باشد، درطراحی ویلای دوبلکس باید نمای داخلی با نمای بیرونن هماهنگی کافی را داشته باشدوهردوباسبکی مدرن باشد.

2.جهت ساخت وطراحی یک ویلای دوبلکس:


ازدیگرنکات مهم ساخت یک ویلای دوبلکس جهت ساخت یک ویلای دوبلکس است که در انتخاب جهت واجرای نمای ساختمان نقشی مهم دارد. برای ساخت ویلای دوبلکس بهتراست که بنای آن در شمالی ترین بخش زمین ساخته شود تا ویلای مورد نظر از نورجنوبی به صورت کافی برخوردار باشدهمچنین باعث صرفه جویی انرژی نیز میشود. وباعث میشود تا بیشتر ازگرمای طبیعی نور خورشید استفاده شود.

3.اندازه هربخش ویلای دوبلکس:


ساخت واندازه اتاق هاوفضاهای دیگر درطراحی یک ویلای دوبلکس بسیار دارای اهمیت است؛ همچنین برای ساخت یک ویلا بایدبه متراژی که برای هرقسمت درنظرگرفته میشود توجه زیادی داشت هرشخصی برای ساخت ویلای خود میتواند باتوجه به نیاز خود متراژ رادرنظربگیرد امابایددرنظر داشته باشید که برای سالن متراژبیشتری درنظربگیرید ویاحتی برای ویلازیباتراست که دوسالن درنظرگرفته شود.

4.محل قرار گرفتن پنجره هاودیوارهای شیشه ای:


یکی دیگر از عوامل مهمی که در ساخت وتشکیل ویلایی مدرن اهمیت دارد نور وروشنایی موجود است زیرا حس گرما وصمیمیت را ایجاد میکند. به همین علت جانمودن درست پنجره ها کمک به ایجاد روشنایی بیشتردر منزل میشود همانطور که میدانید وجود نور داخل ویلا میتواند به زیبایی آن بیافزاید.

5.محل قرار گرفتن پله هادرویلایی دوبلکس:


پله ها نقش افرینی زیادی درخانه هادارند به همین علت لازم است تا در ساخت وتایین مکان آن توجه کافی شود برای خانه های ویلایی و دوبلکس لازم است که پله هاطوری قرار نگیرد که از ایجاد نور به داخل خانه جلوگیری کند وهمچنین مکان زیادی را اشغال نکند واز تمامی قسمت های ویلا دارای دسترشی باشد.

6.سایه بان های شمالی و جنوبی ویلا


سایه بان های شمالی و جنوبی ویلا به دلیل اینکه در مقابل نور مستقیم خورشید قرار میگیرند میتواند نور طبیعی خورشید را مستقیما به داخل خانه در روزمنتقل کند. اما هنگام شب باید از نورپردازهای مصنوعی استفاده کرد. در خانه های ویلایی ودوبلکس به دلیل سقف بلندی که دارند تعیین نور پردازی نمای زیبایی به خانه میبخشد.

طراحی پلان ونقشه برداری وساخت بنا ویلای دوبلکس


طراحی پلان ونقشه برداری وساخت بنای یک ویلاتوسط مهندسین ساخته میشود آنها ابتدا بایدمحوطه سازی کنند فضای بیرونی ویلارا وهمچنین استفاده از المان های مختلف مانند فضای سبز ویا استخر، سپس به طراحی داخلی ویلامی پردازند. گودبرداری میکنندوسپس بتن ریزی کرده وبه اجرای اسکلت ویلا می پردازند؛ بعداز آن به تهیه پلن آرماتوربندی و دیوارکشی وهمچنین احداث سقف آن میپردازند. بعدازانجام آن به تاسیسات ونماسازی داخلی ویلا می پردازند.

فضاهای خصوصی درطراحی ویلاهای مدرن و دوبلکس


درطراحی و ساخت ویلاهایی دوبلکس با فضای خصوصی اتاق خواب هاوهمچنین فضاهای استراحت در طبقه دوم قرار میگیرد، این فضا ها نسبت به سالن ها فاصله زیادی دارند و در مقایل مهمانان دیدی ندارد همچنین در طبقه دوم در این مکان ها ایجاد تراس و بالکن نمای زیبایی در ویلادارد.

سرویس بهداشتی هایی مدرن در ویلاهای دوبلکس


در ویلاهای دوبلکس بر اساس طراحی و نماوجلوه خاصی که دارد و همچنین فضای بسیار زیاد برای هر طبقه یک سرویس بهداشتی مجاز و در نظرگرفته میشود حتی به گونه ای است که در این سبک ویلا برای هر اتاق خواب سرویس بهداشتی مجاز است وبه صورت جداگانه طراحی وساخته میشود.

سخن پایانی


درطراحی وساخت ویلاها باید به فضاونمای ساختمان توجه زیادی داشت چرا که نمای ساختمان مدرن ذر اولین نگاه مورد توجه است همچنین برای فضای خارجی ویلا میتوان در طراحی آن از انواع المان های طبیعی، گل هاوگیاهان زیبا، استخر وغیره قرار داد.