2 خواب
300 متراژ
150 زیر بنا
قیمت: 4,500,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
230 متراژ
100 زیر بنا
قیمت: 1,800,000,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
170 متراژ
90 زیر بنا
قیمت: 2,500,000,000
مشاهده جزئیات