2 خواب
170 متراژ
100 زیر بنا
قیمت: 1,700,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
160 متراژ
80 زیر بنا
قیمت: 1,300,000,000
مشاهده جزئیات