2 خواب
1 حمام
150 متراژ
120 زیر بنا
قیمت: 2,400,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
120 متراژ
70 زیر بنا
قیمت: 1,000,000,000
مشاهده جزئیات