ویلا
فروش

3 خواب
350 متراژ
180 زیر بنا
قیمت: 4,000,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
200 متراژ
140 زیر بنا
قیمت: 3,200,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
270 متراژ
130 زیر بنا
قیمت: 2,950,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
320 متراژ
220 زیر بنا
قیمت: 4,800,000,000
مشاهده جزئیات