خرید، فروش و قیمت ویلا و زمین شهرکی و جنگلی در نعمت آباد چمستان

2 خواب
230 متراژ
100 زیر بنا
قیمت: 1,700,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
240 متراژ
140 زیر بنا
قیمت: 2,000,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
200 متراژ
100 زیر بنا
قیمت: 1,400,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
230 متراژ
150 زیر بنا
قیمت: 3,000,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
110 متراژ
110 زیر بنا
قیمت: 2,200,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
140 متراژ
110 زیر بنا
قیمت: 2,500,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
200 متراژ
100 زیر بنا
قیمت: 2,400,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
300 متراژ
150 زیر بنا
قیمت: 3,200,000,000
مشاهده جزئیات