4 خواب
170 متراژ
140 زیر بنا
قیمت: 3,100,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
180 متراژ
110 زیر بنا
قیمت: 3,500,000,000
مشاهده جزئیات