3 خواب
300 متراژ
150 زیر بنا
قیمت: 5,000,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
300 متراژ
160 زیر بنا
قیمت: 5,300,000,000
مشاهده جزئیات