2 خواب
130 متراژ
80 زیر بنا
قیمت: 1,250,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
200 متراژ
130 زیر بنا
قیمت: 1,350,000,000
مشاهده جزئیات