2 خواب
130 متراژ
70 زیر بنا
قیمت: 1,300,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
150 متراژ
80 زیر بنا
قیمت: 1,500,000,000
مشاهده جزئیات