3 خواب
300 متراژ
300 زیر بنا
قیمت: 5,200,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
380 متراژ
160 زیر بنا
قیمت: 3,200,000,000
مشاهده جزئیات