ویلا
فروش

3 خواب
270 متراژ
130 زیر بنا
قیمت: 3,300,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
120 متراژ
90 زیر بنا
قیمت: 2,400,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
150 متراژ
80 زیر بنا
قیمت: 2,250,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
120 متراژ
75 زیر بنا
قیمت: 2,000,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
170 متراژ
95 زیر بنا
قیمت: 2,900,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
110 متراژ
70 زیر بنا
قیمت: 1,400,000,000
مشاهده جزئیات